عروض مترو حتى 30 سبتمبر 2020

metro offers from 18sep to 29sep 2020 logo عروض مترو من 18 سبتمبر حتى 29 سبتمبر 2020 غلافmetro offers from 18sep to 29sep 2020 page number 1 عروض مترو من 18 سبتمبر حتى 29 سبتمبر 2020 صفحة رقم 1metro offers from 18sep to 29sep 2020 page number 2 عروض مترو من 18 سبتمبر حتى 29 سبتمبر 2020 صفحة رقم 2