عروض مترو من 16 سبتمبر حتى 30 سبتمبر 2020

metro offers from 16sep to 30sep 2020 logo عروض مترو من 16 سبتمبر حتى 30 سبتمبر 2020 غلافmetro offers from 16sep to 30sep 2020 page number 1 عروض مترو من 16 سبتمبر حتى 30 سبتمبر 2020 صفحة رقم 1metro offers from 16sep to 30sep 2020 page number 2 عروض مترو من 16 سبتمبر حتى 30 سبتمبر 2020 صفحة رقم 2