عروض هايبر العابد من 5 نوفمبر حتى 15 نوفمبر 2019

al-abed offers from 5nov to 15nov 2019 logo عروض العابد من 5 نوفمبر حتى 15 نوفمبر 2019 غلافal-abed offers from 5nov to 15nov 2019 page number 1 عروض العابد من 5 نوفمبر حتى 15 نوفمبر 2019 صفحة رقم 1al-abed offers from 5nov to 15nov 2019 page number 2 عروض العابد من 5 نوفمبر حتى 15 نوفمبر 2019 صفحة رقم 2